Dinar Socarrat 29 de març - Jordi Murillo

Menú extremeny:

Primer plat: Sopes de pa
Segon plat. Conill "my way" *
Postres: "Repàpalos" amb llet

El preu aproximat serà de 10 €

A les 14.30, el dinar estarà preparat.

* Si alguna persona té problemes amb el conill, que m'ho comuniqui (hi haurà també pollastre).